· Condicions d'ús i privacitat:

Les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com el seu correu electrònic, seran incorporades en un fitxer del qual és responsable "NTC by Teixidor Riera, S.L.", amb la finalitat d'atendre les seves consultes enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès.
L'empresa es compromet a usar les seves dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.
L'interessat declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament d'aquest correu electrònic implica l'acceptació de les clàusules exposades.
Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça: info@ccid.cat